Giỏ hàng

BẢO MẬT THÔNG TIN

Công ty TNHH Tân Hồng Cơ cam kết sẽ bảo mật những thông tin mà khách hàng đã cung cấp qua website và/hoặc qua các phương tiện khác tới công ty dựa trên những nguyên tắc sau đây:

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Tanhongco.com không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Khi khách hàng liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà công ty thu thập bao gồm: thông tin khách hàng và thông tin về dịch vụ, sản phẩm.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Tanhongco.com sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

  • Hỗ trợ khách hàng
  • Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ
  • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của khách hàng.
  • Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các chương trình khuyến mại nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.

3. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Tại Tanhongco.comchúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin cũng như việc thanh toán của khách hàng. 

Tanhongco.com cam kết chỉ sử dụng các thông tin của khách hàng vào các trường hợp sau:

  • Trả lời các câu hỏi hoặc gửi tài liệu và thông tin Quý khách yêu cầu
  • Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng
  • Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại
  • Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

Tanhongco.com hiểu rằng quyền lợi của khách hàng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của công ty, vui lòng liên hệ qua SĐT và email chúng tôi cung cấp.