Giỏ hàng

KEO SILICONE GSA

Chúng tôi nhập khẩu và phân phối trực tiếp keo Silicone GSA từ Công ty TNHH Yuantong Adhesive. Là một trong những nhà máy sản xuất keo Silicone hàng đầu tại Trung Quốc. 
Keo Silicone GSA đạt các tiêu chuẩn chất lượng cao của Trung Quốc(GB), tiêu chuẩn của Mỹ(ASTMC) và các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.

Chứng nhận keo silicone GSA 300

Chứng nhận keo silicone GSA 500